менеджмент | розмови

Коли стратегія не на часі


У бізнес-літературі переконливо описані різні стратегії, інструменти стратегічного аналізу та планування як необхідна складова успіху компанії.

Sharavar.consulting допомагає створити нові ідеї та стратегію для компанії, а також впроваджує практику стратегічного менеджменту і новацій. Важливо, щоб компанія слідувала Плану А. і могла самостійно перейти до Плану Б.


Останнім часом я багато питаю у своїх приятелів-підприємців про те, коли вони приходять до стратегічного планування або чому не думають про стратегію. Очевидно, що для деяких з їх бізнесів успіх можливий без стратегії. Але також очевидно, що відсутність стратегії в компанії не означає, що її як такої не існує. Успіх компанії - це 1% стратегії, 99% - її реалізація.
Геній - це один відсоток натхнення, дев'яносто дев'ять відсотків поту
Томас Едісон

Я згрупувала висновки зі свого досвіду та спостережень, коли стратегія виявляється не потрібною

1

На ранньому етапі зародження і становлення бізнесу, якщо не визначена цінність і не знайдений product market fit, а це означає, що дослідження та експерименти тривають

2

Коли немає необхідності пріоритезувати напрямки діяльності компанії, тому що результати бізнесу стабільні і цілком влаштовують, або спостерігається профіцит ресурсів (нетипово, але таке трапляється)

3

Коли в команді до 20, іноді до 50 осіб в залежності від сфери діяльності і організаційної структури. Чим більшим є бізнес і чим більшою є кількість співробітників в компанії, тим більшого значення набуває якісна стратегія як інструмент управління діяльністю.

4

Коли культурний код і «колективний розум» компенсує відсутність формальної стратегії. В інших сценаріях стратегія - це конструктивна форма, яка висловлює візію лідера і загальний контекст для залучення всіх учасників бізнесу.

5

Коли для компанії вартість процесу стратегічного планування вища за витрати за умов «відсутності» стратегії (мова йде про помилки і втрати).

6

Коли заздалегідь зрозуміло, що немає кому контролювати впровадження стратегічного плану. Або коли практика минулих періодів показала, що будь-які фактори можуть впливати і ставити під загрозу реалізацію стратегії.

7

Коли власник-підприємець не вірить у потенціал стратегічного планування для досягнення цілей, а можливо не володіє стратегічним мисленням, надаючи перевагу тактиці в умовах постійних змін і загроз.

8

Коли немає чіткого уявлення про стратегію і очікування. А зустрічі зі стратегічного планування здебільшого присвячені звітам щодо продуктивності, а не ухваленню рішень щодо майбутнього.

9

Коли немає інформації та даних, на підставі яких створюється стратегія, попри те, що стратегічне планування - це творчий процес.